هر چه کردم نشوم از تو جدا  بدتر شد
 و نرفت از دل من مهر و وفا، بدتر شد
 مثلا خواستم اين بار موقر باشم
 و به جاي «تو» بگويم که «شما»، بدتر شد
 اين متانت به دل سنگ تو تاثير نکرد
 بلکه برعکس، فقط رابطه ها بدتر شد
 آسمان وقت قرار من و تو ابري بود
 تازه با رفتن تو وضع هوا بدتر شد
 چاره/. دارو  و دوا نيست که حال بد من
 بي تو با خوردن دارو و دوا بدتر شد
روي فرش دل من جوهري از عشق تو ريخت
 آمدم پاک کنم عشق تو را بدتر شد

animation of pavo

سلطان عشق

عاشقانهتاريخ : چهار شنبه 19 / 4 / 1391 ا 8 قبل از ظهر نويسنده : کامی ا
.: Weblog Themes By violetSkin :.